Unik expertis

Vi är fantastiskt stolta över alla de kompetenser vi knyter samman och som medverkar i AI.m och den samlade erfarenhet dessa besitter. Vi skulle vilja påstå att det är en helt unik sammansättning av forskare och experter, som i olika konstellationer gör allt för att ge de medverkande företagen bästa möjliga upplevelse.

Spindeln i nätet och möjliggörare är HighFive, som både projektleder, koordinerar, kommunicerar och involverar studenter. Vi står även för Business Design perspektivet och affärsutvecklarna som ingår i projektet. Mer om oss kan du läsa på www.h5halmstad.se

Förresten, har du en kompetens som du tror skulle tillföra ett värde i vårt AI.m-team? Hör av dig till vår projektledare Anna, anna.petersson@h5halmstad.se

Image

Möt experterna

Image

Anna Petersson
Business Design/Projektledare

Innovationsledare och Business Designer på HighFive, Halmstad, Sverige

Anna har över 15 års erfarenhet av projektledning, kommersialisering, digitalisering och affärsutveckling. Hon brinner för att skapa nya innovativa, framgångsrika affärer med fokus på människan, planeten, kommunikation och nya teknologier. De senaste åren har fokuset legat på att möjliggöra användandet av nya tekniker i olika typer av bolag, framförallt inom ramen för människocentrerad AI och genom det kan skapa oss en mer intelligent framtid.

Image

Stefan Byttner
Artificiell Intelligens

Tekn. Dr i Signalbehandling från Chalmers tekniska högskola, Sverige
Lektor inom Machine Learning för Centrum för Forskning om Tillämpade Intelligenta System vid Högskolan i Halmstad, Sverige

Stefan har under de senaste två decennierna lett och deltagit i flera offentligt finansierade forskningsoch utbildningsprojekt inom Artificiell Intelligens. Hans forskningsintresse är självorganiserande och självövervakande system, datautvinning och upptäckande av nya kunskaper från data, samt interaktivt maskininlärning.

Image

Pontus Wärnestål 
Service Design

Fil Dr i Datalingvistik från Linköpings Universitet
Docent i Informatik vid Högskolan i Halmstad, Sverige
Director of Human-Centered AI på Designbyrån inUse, Sverige

Pontus är en prisbelönad designer och forskare. Han har 20 års erfarenhet av digital UX- och tjänstedesign inom både industrin och akademin. Pontus forskning fokuserar på tjänstedesign och innovation, i synnerhet digitala tjänsteplattformer, digifysiska platser och innovation inom hälsa/sjukvård. De senaste åren har Pontus arbetat med utbildningsinitiativ i skärningen mellan människo-centrerad design och AI.

Image

Sara Yxhage
Service Design

M.Sc inom Teknisk Design, Chalmers Tekniska Högskola, Sverige
Service Designer på Designbyrån inUse, Sverige

Sara är en tjänstdesigner som drivs av att identifiera vad som ger värde för en användare och utifrån det skapa affärsmöjligheter. Hon har erfarenhet från flera olika branscher och har bland annat arbetat med utveckling av digitala tjänster, genomfört kundresekartläggningar och arbetat med tjänsteinnovation med fokus på hållbarhet. Sara utgår alltid från användarens perspektiv och strävar efter att skapa lösningar som är gynnsamma för både användaren och verksamheten.

Image

Therese Johansson
UX Design

M.Sc inom Interaction Design and Technologies, Chalmers Tekniska Högskola, Sverige
UX Designer på Designbyrån inUse, Sverige

Therese drivs av nyfikenhet. Nyfikenhet till att förstå användaren, företagen och för att lära sig nya saker. Hon är prestigelös och delar gärna med sig av sin kunskap till andra. Therese har mycket erfarenhet av att jobba nära utvecklare och att skapa värdefulla tjänster och produkter. För att skapa en bättre arbetsmiljö för designers och utvecklare skrev hon ett masterarbete inom just ämnet samarbete mellan designers och utvecklare. I AI.m projektet hjälper Therese till med att skapa prototyper och realisera företagens idéer.

Image

Johanna Strömberg
UX Design

Fil kand. inom Informatik, Högskolan i Halmstad, Sverige
UX Designer på Designbyrån inUse, Sverige

Johanna brinner för att skapa innovation genom god design. Hon söker sig alltid till nya erfarenheter och insikter om människor och lägger lika mycket vikt i att arbeta med detaljer som att zooma ut och se flöden och helhetslösningar. Johanna har erfarenhet av att arbeta med både större och mindre organisationer inom olika branscher, och är i sitt arbete mån om att balansera funktionalitet med teknisk genomförbarhet samt organisationens behov och förväntade effekt.

Image

Andrea Resmini
Information architect

Fil Dr i informatik från Alma Mater Studiorum University of Bologna, Italien
Docent vid Högskolan i Halmstad, Sverige
Innovations- och forskningssamordnare vid Center for Coproduction vid Jönköping University, Sverige

Andrea, en arkitekt, lärare och forskare som arbetar vid skärningspunkten mellan digitalt och fysiskt och har designat lösningar för privata och offentliga aktörer i mer än tjugo år. Hans forskning fokuserar på postdigitala rymdens arkitektur och vikten av embodiment, placemaking och sensemaking i experience ecosystems.

Image

Peyman Mashhadi
Artificiell Intelligens

Tekn. Dr i Artificiell Intelligens från Azad Universitet, Iran
Postdoktor vid Center for Applied Intelligent Systems Research vid Högskolan i Halmstad, Sverige

Peyman arbetade som lektor vid Avdelningen för Artificiell Intelligens på Azad Universitet i Iran, där han även fick sin doktorsexamen. Hans forskningsintressen inkluderar Machine Learning, statistik, Deep Learning, prediktivt underhåll, datorseende och informationsteori.

Image

Kobra Etminani (Farzaneh)
Artificiell Intelligens

Tekn. Dr i Artificiell Intelligens från Ferdowsi University, Iran
Biträdande lektor vid Högskolan i Halmstad, Sverige 

Kobra föreläser i Artificiell Intelligens (AI), AI för hälsa och Intelligenta Tjänster för masterstudenter och industriella experter. Hon har lång erfarenhet av arbete med AI, Machine Learning, Deep Learning och datautvinning. Hennes forskning fokuserar på AI-lösninger till utmaningar inom sjukvården.

Image

Kevin Hernandez Diaz
Artificiell Intelligens

M.Sc inom Intelligenta Teknologier från Granada Universitet, Spanien
Doktorand vid Högskolan i Halmstad, Sverige 

Kevin är doktorand vid Högskolan i Halmstad inom Biometriska Igenkänningssystem. Hans forskarintressen är biometri, bildanalys och datorseende.

Image

Fernando Alonso-Fernandez
Artificiell Intelligens

Tekn. Dr i Telekommunikationsteknik, Universidad Politécnica de Madrid, Spanien
Lektor vid Högskolan i Halmstad, Sverige

Fernando har arbetat vid Centrum för Forskning om Tillämpade Intelligenta System vid Högskolan i Halmstad sedan 2010. Sedan 2017 har han arbetat som lektor och varit involverad i ett flertal europeiska och nationella projekt inriktade på biometri och människa-datorinteraktion, inklusive FP6 Biosecure NoE och COST IC1106. Han har bidragit med fler än 70 internationella, referensgranskade artiklar till konferenser och publikationer, och har författat flera bokkapitel. Hans forskningsintressen inkluderar signal- och bildbehandling, mönster- och dataigenkänning med fokus på biometrisk igenkänning.

Image

Mohamed-Rafik Bouguelia
Artificiell Intelligens

Fil Dr i Machine Learning från Lorraine Universitet, Frankrike
Biträdande lektor vid Högskolan i Halmstad, Sverige

Mohamed-Rafik började sin karriär vid Högskolan i Halmstad 2015 som post-doktoral forskare och därefter som forskarassistent. Han är lektor inom Artificiell Intelligens, Machine Learning och programmering och forskar inom prediktivt underhåll och avvikelser i komplexa system. Fokus ligger på design av självlärande algoritmer som bearbetar stora mängder maskinsensordata för feldetektering. Prediktiva underhållssystem har en omfattande tillämpning inom ett stort antal industrier; från transport till fjärrvärmestationer.

Image

Mahmoud Rahat
Artificiell Intelligens

Fil Dr i Artificiell Intelligens från National University, Iran
Postdoktor vid Högskolan i Halmstad, Sverige

Mahmoud började på Center for Applied Intelligent Systems Research (CAISR) 2019 som postdoktor. Innan han började på Högskolan i Halmstad var han forskare vid Northern Illinois University och har tidigare arbetat inom en mängd olika forskningsområden inom artificiell intelligens. Mahmouds forskningsintressen inkluderar Machine Learning, Deep Learning, prediktivt underhåll, naturlig språkbehandling, datorseende och robotik.

Image

Alexander Galozy 
Artificiell Intelligens

Dipl.-Ing (FH) i Datavetenskap, University of Applied Sciences Würzburg-Schweinfurt, Tyskland
M.Sc inom Embedded and Intelligent Systems, Högskolan i Halmstads, Sverige
Doktorand vid Högskolan i Halmstad, Sverige 

Alexander är doktorand vid Högskolan i Halmstad och arbetar inom biomedicinsk informatik. Han fokuserar huvudsakligen på utvecklingen av metoder inom Machine Learning och Artificiell Intelligens för att förutse och hantera patienters följsamhet till behandling.

Image

Slawomir Nowaczyk
Machine Learning

Fil Dr i Machine Learning från Lunds Tekniska Högskola, Sverige
Professor vid Center for Applied Intelligent Systems Research vid Högskolan i Halmstad, Sverige

Slawomir har under senaste 20 åren aktivt forskat på kunskapsrepresentation, datautvinning och självorganiserade system, inklusive oövervakad modellering. Han är styrelseledamot för The Swedish AI Society, forskningsledare för School of Information Technology vid Högskolan i Halmstad samt har Slawomir lett flera forskningsprojekt som är relaterade till samarbeten med näringsliv och vårdorganisationer.

Image

Johannes Cruz
Data Scientist

Johannes har i flera år arbetat med datafrågor och algoritmutveckling i arbeten med företag från många olika branscher såsom bank, finans, försäkring, detaljhandel, logistik, resor och kommun. Johannes har ett gediget intresse för hur och var datalösningar gör bästa nytta för alla inblandade.

Image

Jimmy Mogrip
Data Scientist

Jimmy har arbetat i över tio år med hjälp av AI och algoritmer, få bolag över hela Norden att förstå vilken styrka som ligger i deras data. Tidigare tjänster som Jimmy innehaft har bland annat varit som Head of Analytics på Zmarta Group, Head of Data Science på danska bolaget Geomatic. Speciellt intresse hos Jimmy är hur det mänskliga beteendet påverkas av teknik och algoritmer, och genom det intresset har han varit en flitigt förekommande talare, gäst i morgonsoffor och annat.

Image

Elke Rosiers
Mjuk Finansiering

M.Sc inom Supply Chain Design & Management, Chalmers Tekniska Högskola, Sverige
M.Sc inom Industriell Ekonomi, Chalmers Tekniska Högskola, Sverige
VD på Avanoa AB, Göteborg, Sverige

Elke har över 15 års erfarenhet av att identifiera och säkra upp finansieringsmöjligheter inom Europa och övriga världen. Hon är specialiserad på finansieringslösningar för små och medelstora företag inom Artificiell Intelligens, hälsa/life science, förnyelsebar energi och hållbarhet. Hon har lång erfarenhet av EU-finansiering; inklusive projektledning, revisionssäkring, due diligence och affärsutveckling; från både den offentliga och privata sektorn. Elke har arbetat med närmare 40 olika EU-finansierade projekt. Innan Avanoa AB var Elke Portföljmanager för Europeiska Projekt vid förskningsinstitutet Chalmers Industriteknik, där hon var ansvarig för organisationens portfölj av EU-finansierade projekt (>300 m€).

Ett projekt finansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden

AI.m är ett samverkansprojekt, finansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Halland, Halmstad Högskola och Halmstad Kommun genom HighFive. 

Det övergripande målet för AI.m är att små- och medelstora företag i Halland, genom kunskap om AI-baserad tjänsteutveckling ska öka sin innovationsförmåga och konkurrenskraft vilket i sin tur ska bidra till en ökad regional tillväxt.

Vi kommer arbeta agilt med totalt ca. 20 deltagande bolag i 3 omgångar för att lära, analysera, utvärdera och implementera AI-driven tjänsteinnovation utifrån bolagens identifierade utmaningar. Resultat som förväntas efter projektet är att de deltagande bolagen har fått ökad kunskap om möjligheterna med AI och hur tekniken kan skapa konkurrens- och hållbarhetsfördelar inom den egna verksamheten samt identifierat ett antal konkreta AI-möjligheter.

Förväntade effekter på längre sikt är en etablerad regional AI-hub som stödjer bolag att arbeta strategiskt med AI-driven tjänsteutveckling. Vilket förväntas leda till ökad
konkurrenskraft och  tillväxt/nyanställningar hos bolagen genom nya tjänsteinnovationer.

Image

Image

AI.m är innovationsarenan HighFive och Högskolan i Halmstads nya satsning där människocentrerad AI står i centrum och där halländska företag erbjuds en unik möjlighet att öka sin konkurrenskraft.

Image

Du som är student gör skillnad i våra projekt och ute hos våra deltagarföretag – oavsett inriktning på din utbildning. Ta chansen att testa dina färdigheter och kunskap i verkligheten!

Image

Det senaste från AI-världen. Här samlar vi intressanta artiklar, spaningar och utbildningar inom artificiell intelligens och tjänsteinnovation

Image

Företag som genomgått vår process berättar om hur upplevelsen var och vad de fick ut av sin medverkan.