Unik expertis

Vi är fantastiskt stolta över alla de kompetenser vi knyter samman och som medverkar i AI.m och den samlade erfarenhet dessa besitter. Vi skulle vilja påstå att det är en helt unik sammansättning av forskare och experter, som i olika konstellationer gör allt för att ge de medverkande företagen bästa möjliga upplevelse.

Spindeln i nätet och möjliggörare är HighFive, som både projektleder, koordinerar, kommunicerar och involverar studenter. Vi står även för Business Design perspektivet och affärsutvecklarna som ingår i projektet. Mer om oss kan du läsa på www.h5halmstad.se

Förresten, har du en kompetens som du tror skulle tillföra ett värde i vårt AI.m-team? Hör av dig till vår projektledare Anna, anna.petersson@h5halmstad.se

Image

Möt experterna

Image

Anna Petersson
Business Design/Projektledare

Innovationsledare och Business Designer på HighFive, Halmstad, Sverige

Anna har över 15 års erfarenhet av projektledning, kommersialisering, digitalisering och affärsutveckling. Hon brinner för att skapa nya innovativa, framgångsrika affärer med fokus på människan, planeten, kommunikation och nya teknologier. De senaste åren har fokuset legat på att möjliggöra användandet av nya tekniker i olika typer av bolag, framförallt inom ramen för människocentrerad AI och genom det kan skapa oss en mer intelligent framtid.

Image

Stefan Byttner
Artificiell Intelligens

Tekn. Dr i Signalbehandling från Chalmers tekniska högskola, Sverige
Lektor inom Machine Learning för Centrum för Forskning om Tillämpade Intelligenta System vid Högskolan i Halmstad, Sverige

Stefan har under de senaste två decennierna lett och deltagit i flera offentligt finansierade forskningsoch utbildningsprojekt inom Artificiell Intelligens. Hans forskningsintresse är självorganiserande och självövervakande system, datautvinning och upptäckande av nya kunskaper från data, samt interaktivt maskininlärning.

Image

Pontus Wärnestål 
Service Design

Fil Dr i Datalingvistik från Linköpings Universitet
Docent i Informatik vid Högskolan i Halmstad, Sverige
Director of Human-Centered AI på Designbyrån inUse, Sverige

Pontus är en prisbelönad designer och forskare. Han har 20 års erfarenhet av digital UX- och tjänstedesign inom både industrin och akademin. Pontus forskning fokuserar på tjänstedesign och innovation, i synnerhet digitala tjänsteplattformer, digifysiska platser och innovation inom hälsa/sjukvård. De senaste åren har Pontus arbetat med utbildningsinitiativ i skärningen mellan människo-centrerad design och AI.

Image

Magnus Lif
Service / UX Design

Tekn Dr i Människa-datorinteraktion från Uppsala Universitet
Service / UX Designer på Designbyrån inUse, Sverige

Magnus är en nyfiken Service och UX Designer som brinner för användarcentrerad innovation. Han har mer än 20 års konsulterfarenhet och har disputerat inom människa-datorinteraktion. Magnus har ansvarat för användarupplevelsen i flera strategiska nationella och internationella projekt, både i Sverige och Storbritannien. Han är van att använda designmetodik för att utforska och utforma värdeskapande tjänster. 

Image

Jacob Paulsson
UX Design

Bachelor of Science with a major in Informatics. Högskolan i Halmstad, Sverige
UX Designer och Projektledare på Wizdo Studio

Jacob arbetar som UX och tjänstedesigner på Wizdo Studio och har erfarenhet både inom privat och offentlig sektor. Jacob arbetar nära sitt utvecklarteam och har mycket erfarenhet av vad som är möjligt att realisera för att uppnå företagens förväntade idéer. Det läggs stor vikt i att kommunicera med hjälp av design för att inspirera, motivera och skapa en plats där kreativitet och teknologi kan mötas.

Inom ramarna för AI.m projektet hjälper Jacob till med att utforska affärsnytta genom att ta fram interaktiva prototyper.

Image

Erik Segerström
UX Design

Bachelor of Science with a major in Informatics. Högskolan i Halmstad, Sverige
Projektledare på Wizdo Studio

Erik arbetar som projektledare på Wizdo Studio och har en bakgrund som systemutvecklare. Erik verkar i både design- och utvecklingsproceser med sin tekniska kompetens. Erik bidrar med stor hjälp i att förstå vilka möjligheter vi kan skapa tillsammans.

Inom ramarna för AI.m projektet hjälper Erik till med att utforska affärsnytta genom att ta fram interaktiva prototyper.

Image

Alexander Skogberg
UX Design

Civilingenjör i Datateknik från Chalmers Tekniska Högskola
UX Designer på Designbyrån inUse, Sverige

Alexander har sedan 2011 arbetat med UX Design som IT-konsult i Stockholm. Han har erfarenhet inom vitt skilda branscher som företagshälsa, telekommunikation, public service och medicinteknik. Han har även jobbat med rockstjärnan Dregen och hans band Backyard Babies. Alexander är dessutom en uppskattad föreläsare inom ämnen han brinner för som designsystem, prototyper, tillgänglighet och Developer Experience.

I projektet för AI.m hjälper Alexander övriga experter och involverade företag att utforska och realisera idéer genom att ta fram interaktiva prototyper.

Image

Peyman Mashhadi
Artificiell Intelligens

Tekn. Dr i Artificiell Intelligens från Azad Universitet, Iran
Postdoktor vid Center for Applied Intelligent Systems Research vid Högskolan i Halmstad, Sverige

Peyman arbetade som lektor vid Avdelningen för Artificiell Intelligens på Azad Universitet i Iran, där han även fick sin doktorsexamen. Hans forskningsintressen inkluderar Machine Learning, statistik, Deep Learning, prediktivt underhåll, datorseende och informationsteori.

Image

Kobra Etminani (Farzaneh)
Artificiell Intelligens

Tekn. Dr i Artificiell Intelligens från Ferdowsi University, Iran
Biträdande lektor vid Högskolan i Halmstad, Sverige 

Kobra föreläser i Artificiell Intelligens (AI), AI för hälsa och Intelligenta Tjänster för masterstudenter och industriella experter. Hon har lång erfarenhet av arbete med AI, Machine Learning, Deep Learning och datautvinning. Hennes forskning fokuserar på AI-lösninger till utmaningar inom sjukvården.

Image

Kevin Hernandez Diaz
Artificiell Intelligens

M.Sc inom Intelligenta Teknologier från Granada Universitet, Spanien
Doktorand vid Högskolan i Halmstad, Sverige 

Kevin är doktorand vid Högskolan i Halmstad inom Biometriska Igenkänningssystem. Hans forskarintressen är biometri, bildanalys och datorseende.

Image

Fernando Alonso-Fernandez
Artificiell Intelligens

Tekn. Dr i Telekommunikationsteknik, Universidad Politécnica de Madrid, Spanien
Lektor vid Högskolan i Halmstad, Sverige

Fernando har arbetat vid Centrum för Forskning om Tillämpade Intelligenta System vid Högskolan i Halmstad sedan 2010. Sedan 2017 har han arbetat som lektor och varit involverad i ett flertal europeiska och nationella projekt inriktade på biometri och människa-datorinteraktion, inklusive FP6 Biosecure NoE och COST IC1106. Han har bidragit med fler än 70 internationella, referensgranskade artiklar till konferenser och publikationer, och har författat flera bokkapitel. Hans forskningsintressen inkluderar signal- och bildbehandling, mönster- och dataigenkänning med fokus på biometrisk igenkänning.

Image

Mohamed-Rafik Bouguelia
Artificiell Intelligens

Fil Dr i Machine Learning från Lorraine Universitet, Frankrike
Biträdande lektor vid Högskolan i Halmstad, Sverige

Mohamed-Rafik började sin karriär vid Högskolan i Halmstad 2015 som post-doktoral forskare och därefter som forskarassistent. Han är lektor inom Artificiell Intelligens, Machine Learning och programmering och forskar inom prediktivt underhåll och avvikelser i komplexa system. Fokus ligger på design av självlärande algoritmer som bearbetar stora mängder maskinsensordata för feldetektering. Prediktiva underhållssystem har en omfattande tillämpning inom ett stort antal industrier; från transport till fjärrvärmestationer.

Image

Mahmoud Rahat
Artificiell Intelligens

Fil Dr i Artificiell Intelligens från National University, Iran
Postdoktor vid Högskolan i Halmstad, Sverige

Mahmoud började på Center for Applied Intelligent Systems Research (CAISR) 2019 som postdoktor. Innan han började på Högskolan i Halmstad var han forskare vid Northern Illinois University och har tidigare arbetat inom en mängd olika forskningsområden inom artificiell intelligens. Mahmouds forskningsintressen inkluderar Machine Learning, Deep Learning, prediktivt underhåll, naturlig språkbehandling, datorseende och robotik.

Image

Alexander Galozy 
Artificiell Intelligens

Dipl.-Ing (FH) i Datavetenskap, University of Applied Sciences Würzburg-Schweinfurt, Tyskland
M.Sc inom Embedded and Intelligent Systems, Högskolan i Halmstads, Sverige
Doktorand vid Högskolan i Halmstad, Sverige 

Alexander är doktorand vid Högskolan i Halmstad och arbetar inom biomedicinsk informatik. Han fokuserar huvudsakligen på utvecklingen av metoder inom Machine Learning och Artificiell Intelligens för att förutse och hantera patienters följsamhet till behandling.

Image

Slawomir Nowaczyk
Machine Learning

Fil Dr i Machine Learning från Lunds Tekniska Högskola, Sverige
Professor vid Center for Applied Intelligent Systems Research vid Högskolan i Halmstad, Sverige

Slawomir har under senaste 20 åren aktivt forskat på kunskapsrepresentation, datautvinning och självorganiserade system, inklusive oövervakad modellering. Han är styrelseledamot för The Swedish AI Society, forskningsledare för School of Information Technology vid Högskolan i Halmstad samt har Slawomir lett flera forskningsprojekt som är relaterade till samarbeten med näringsliv och vårdorganisationer.

Image

Anita Sant´Anna
Data Scientist

Tekn. Dr i Informationsteknologi – signal och systemteknik – från Högskolan i Halmstad, Sverige

Anita har arbetat med många aspekter av datainsamling och dataanalys där hon brinner för att utveckla nya lösningar för hälsa och välbefinnande. Som elektroingenjör är hon bekant med vilken elektronik som krävs för att samla in data från sensorer och verkliga system samt omvandla dem till digital data. Som forskare inom Machine Learning har hon arbetat under många år med toppmoderna algoritmer för att tolka och extrahera kunskap från olika typer av data.

Som nystartad entreprenör har hon en omfattande förståelse för de olika faserna av mjukvaruintensiv produktutveckling. Under de senaste åren har hon arbetat som konsult för medicinteknikindustrin och är mycket bekant med regleringsprocessen för att utveckla, validera och certifiera nya medicintekniska produkter, från kliniska studier till kvalitetssäkringsprocesser.

Image

Omar Hamed
Artificiell Intelligens

M.Sc. i Data Science från Högskolan i Skövde, Sverige

Omar började på Center for Applied Intelligent Systems Research (CAISR) 2021 som forskningsingenjör på Högskolan i Halmstad. Innan dess arbetade han på Skövde Artificial Intelligence Lab (SAIL) med fokus på intention recognition och padestrians safety. Omar har även tidigare yrkeserfarenhet inom digitala transformationsprojekt för olika områden som fastigheter, telekom och offentlig sektor. Hans forskningsintressen inkluderar Machine Learning, Deep Learning, hälso- och sjukvård samt datorseende.

Image

Andrea Resmini
Information architect

Fil Dr i informatik från Alma Mater Studiorum University of Bologna, Italien
Docent vid Högskolan i Halmstad, Sverige
Innovations- och forskningssamordnare vid Center for Coproduction vid Jönköping University, Sverige

Andrea, en arkitekt, lärare och forskare som arbetar vid skärningspunkten mellan digitalt och fysiskt och har designat lösningar för privata och offentliga aktörer i mer än tjugo år. Hans forskning fokuserar på postdigitala rymdens arkitektur och vikten av embodiment, placemaking och sensemaking i experience ecosystems.

Image

Yurong Li
Artificiell Intelligence

Yurong Li är forskningsingenjör på Center for Applied Intelligent Systems Research (CAISR) på Högskolan i Halmstad. Hennes forskningsintressen ligger i anomaly detection, deep learning och explainable AI (XAI).

Ett projekt finansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden

AI.m är ett samverkansprojekt, finansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Halland, Halmstad Högskola och Halmstad Kommun genom HighFive. 

Det övergripande målet för AI.m är att små- och medelstora företag i Halland, genom kunskap om AI-baserad tjänsteutveckling ska öka sin innovationsförmåga och konkurrenskraft vilket i sin tur ska bidra till en ökad regional tillväxt.

Vi kommer arbeta agilt med totalt ca. 20 deltagande bolag i 3 omgångar för att lära, analysera, utvärdera och implementera AI-driven tjänsteinnovation utifrån bolagens identifierade utmaningar. Resultat som förväntas efter projektet är att de deltagande bolagen har fått ökad kunskap om möjligheterna med AI och hur tekniken kan skapa konkurrens- och hållbarhetsfördelar inom den egna verksamheten samt identifierat ett antal konkreta AI-möjligheter.

Förväntade effekter på längre sikt är en etablerad regional AI-hub som stödjer bolag att arbeta strategiskt med AI-driven tjänsteutveckling. Vilket förväntas leda till ökad
konkurrenskraft och  tillväxt/nyanställningar hos bolagen genom nya tjänsteinnovationer.

Image

Image

AI.m är innovationsarenan HighFive och Högskolan i Halmstads nya satsning där människocentrerad AI står i centrum och där halländska företag erbjuds en unik möjlighet att öka sin konkurrenskraft.

Image

Du som är student gör skillnad i våra projekt och ute hos våra deltagarföretag – oavsett inriktning på din utbildning. Ta chansen att testa dina färdigheter och kunskap i verkligheten!

Image

Det senaste från AI-världen. Här samlar vi intressanta artiklar, spaningar och utbildningar inom artificiell intelligens och tjänsteinnovation

Image

Företag som genomgått vår process berättar om hur upplevelsen var och vad de fick ut av sin medverkan.