Unique expertise

We are fantastically proud of all the competencies we combine and that participate in AI.m and the combined experience they possess. We would like to say that it is a completely unique composition of researchers and experts, who in different constellations do everything to give the participating companies the best possible experience.

Acting as a hub and enabler HighFive takes on the roles of project manager, coordinator and communicator while also involving students. We also bring the Business Design perspective and the business developers involved in the project. You can read more about us at www.h5halmstad.se. HighFive, som både projektleder, koordinerar, kommunicerar och involverar studenter. Vi står även för Business Design perspektivet och affärsutvecklarna som ingår i projektet. Mer om oss kan du läsa på www.h5halmstad.se

By the way, do you have a skill that you think would add value to our AI.m team? Get in touch with our project manager Anna, anna.petersson@h5halmstad.se

Image

Meet the experts

Image

Anna Petersson
Business Design/Projektledare

Innovationsledare och Business Designer på HighFive, Halmstad, Sverige

Anna har över 15 års erfarenhet av projektledning, kommersialisering, digitalisering och affärsutveckling. Hon brinner för att skapa nya innovativa, framgångsrika affärer med fokus på människan, planeten, kommunikation och nya teknologier. De senaste åren har fokuset legat på att möjliggöra användandet av nya tekniker i olika typer av bolag, framförallt inom ramen för människocentrerad AI och genom det kan skapa oss en mer intelligent framtid.

Image

Stefan Byttner
Artificiell Intelligens

Tekn. Dr i Signalbehandling från Chalmers tekniska högskola, Sverige
Lektor inom Machine Learning för Centrum för Forskning om Tillämpade Intelligenta System vid Högskolan i Halmstad, Sverige

Stefan Stefan Byttner is an associate professor and docent in machine learning at CAISR, the Centre for Applied Intelligent Systems Research at Halmstad University. He is currently the Head of department for ISDD, the Department of Intelligent Systems and Digital Design at Halmstad University. He has a Ph.D. in signal processing from Chalmers University of Technology (2005). He has participated in and lead several public funding research and education projects in the AI field over the past two decades. His research interests are currently in self-organizing and self-monitoring systems, data mining and knowledge discovery, and joint human-machine learning. under de senaste två decennierna lett och deltagit i flera offentligt finansierade forskningsoch utbildningsprojekt inom Artificiell Intelligens. Hans forskningsintresse är självorganiserande och självövervakande system, datautvinning och upptäckande av nya kunskaper från data, samt interaktivt maskininlärning.

Image

Pontus Wärnestål 
Service Design

Fil Dr i Datalingvistik från Linköpings Universitet
Docent i Informatik vid Högskolan i Halmstad, Sverige
Director of Human-Centered AI på Designbyrån inUse, Sverige

Pontus is an award-winning designer and researcher. He has 20 years of experience in digital UX and service design in both industry and academia. Pontus's research focuses on service design and innovation, in particular digital service platforms, digiphysical sites and innovation in health / healthcare. In recent years, Pontus has been working on educational initiatives in the intersection of human-centered design and AI.

Image

Sara Yxhage
Service Design

M.Sc inom Teknisk Design, Chalmers Tekniska Högskola, Sverige
Service Designer på Designbyrån inUse, Sverige

Sara är en tjänstdesigner som drivs av att identifiera vad som ger värde för en användare och utifrån det skapa affärsmöjligheter. Hon har erfarenhet från flera olika branscher och har bland annat arbetat med utveckling av digitala tjänster, genomfört kundresekartläggningar och arbetat med tjänsteinnovation med fokus på hållbarhet. Sara utgår alltid från användarens perspektiv och strävar efter att skapa lösningar som är gynnsamma för både användaren och verksamheten.

Image

Therese Johansson
UX Design

M.Sc inom Interaction Design and Technologies, Chalmers Tekniska Högskola, Sverige
UX Designer på Designbyrån inUse, Sverige

Therese drivs av nyfikenhet. Nyfikenhet till att förstå användaren, företagen och för att lära sig nya saker. Hon är prestigelös och delar gärna med sig av sin kunskap till andra. Therese har mycket erfarenhet av att jobba nära utvecklare och att skapa värdefulla tjänster och produkter. För att skapa en bättre arbetsmiljö för designers och utvecklare skrev hon ett masterarbete inom just ämnet samarbete mellan designers och utvecklare. I AI.m projektet hjälper Therese till med att skapa prototyper och realisera företagens idéer.

Image

Johanna Strömberg
UX Design

Fil kand. inom Informatik, Högskolan i Halmstad, Sverige
UX Designer på Designbyrån inUse, Sverige

Johanna brinner för att skapa innovation genom god design. Hon söker sig alltid till nya erfarenheter och insikter om människor och lägger lika mycket vikt i att arbeta med detaljer som att zooma ut och se flöden och helhetslösningar. Johanna har erfarenhet av att arbeta med både större och mindre organisationer inom olika branscher, och är i sitt arbete mån om att balansera funktionalitet med teknisk genomförbarhet samt organisationens behov och förväntade effekt.

Image

Andrea Resmini
Information architect

Fil Dr i informatik från Alma Mater Studiorum University of Bologna, Italien
Docent vid Högskolan i Halmstad, Sverige
Innovations- och forskningssamordnare vid Center for Coproduction vid Jönköping University, Sverige

Andrea, en arkitekt, lärare och forskare som arbetar vid skärningspunkten mellan digitalt och fysiskt och har designat lösningar för privata och offentliga aktörer i mer än tjugo år. Hans forskning fokuserar på postdigitala rymdens arkitektur och vikten av embodiment, placemaking och sensemaking i experience ecosystems.

Image

Peyman Mashhadi
Artificiell Intelligens

Tekn. Dr i Artificiell Intelligens från Azad Universitet, Iran
Postdoktor vid Center for Applied Intelligent Systems Research vid Högskolan i Halmstad, Sverige

Peyman Mashhadi is a postdoctoral researcher at the CAISR lab, Halmstad University. He received his Ph.D. in Artificial Intelligence from Science and Research Branch, Azad University, Tehran. Prior to joining Halmstad university, he has been a lecturer in the Artificial Intelligence department, South Tehran Branch, Iran. His research interests include machine learning, statistics, deep learning, predictive maintenance, machine vision, and information theory.

Image

Kobra Etminani (Farzaneh)
Artificiell Intelligens

Tekn. Dr i Artificiell Intelligens från Ferdowsi University, Iran
Biträdande lektor vid Högskolan i Halmstad, Sverige 

Kobra Etminani (Farzaneh) earned her PhD in the field of Artificial Intelligence (AI) 6 years ago. She has had 6 years of experience in working on different topics around AI, ML (Machine Learning), Deep learning, and data mining. Her main research interest is to work in the healthcare domain, but nothing prevents her from other domains of interest. She looks for challenges that can be solved with AI and tries to find the best solution within this area of research. Right now she works as an assistant professor at the department of Intelligent Systems and Digital Disegn (ISDD), School of ITE, Halmstad University working on various domains including healthcare, mobility, and energy. She teaches AI, AI for health, and Intelligent Services for the Master students and industrial experts.

Image

Kevin Hernandez Diaz
Artificiell Intelligens

M.Sc inom Intelligenta Teknologier från Granada Universitet, Spanien
Doktorand vid Högskolan i Halmstad, Sverige 

Kevin Hernandez Diaz is a PhD student at Halmstad University in biometric recognition system. His interests are biometrics, Image analysis and computer vision. är doktorand vid Högskolan i Halmstad inom Biometriska Igenkänningssystem. Hans forskarintressen är biometri, bildanalys och datorseende.

Image

Fernando Alonso-Fernandez
Artificiell Intelligens

Tekn. Dr i Telekommunikationsteknik, Universidad Politécnica de Madrid, Spanien
Lektor vid Högskolan i Halmstad, Sverige

Fernando Alonso-Fernandez received the M.S. and PhD degrees in telecommunications engineering from the Universidad Politecnica de Madrid, Spain, in 2003 and 2008, respectively. Since 2010, he has been with the Centre for Applied Intelligent Systems Research, Halmstad University, Sweden, first as the recipient of a Marie Curie IEF and a Post-Doctoral Fellowship with the Swedish Research Council, and later as the recipient of a Project Research Grant for Junior Researchers of the Swedish Research Council. Since 2017, he has been an Associate Professor with Halmstad University. He has been actively involved in multiple EU (e.g., FP6 Biosecure NoE and COST IC1106) and National projects focused on biometrics and human-machine interaction. He has over 70 international contributions at refereed conferences and journals and has authored several book chapters. His research interests include signal and image processing, pattern recognition, and computer vision, with emphasis on biometrics recognition. He also co-chaired ICB2016, the 9th IAPR International Conference on Biometrics

Image

Mohamed-Rafik Bouguelia
Artificiell Intelligens

Fil Dr i Machine Learning från Lorraine Universitet, Frankrike
Biträdande lektor vid Högskolan i Halmstad, Sverige

Mohamed-Rafik Bouguelia joined Halmstad University (Sweden) in 2015, first as a post-doctoral researcher, then as an assistant professor. Before that, he did his PhD in machine learning at the University of Lorraine in France, and his master’s degree in computer science at the USTHB University in Algeria. He is currently co-supervising two PhD students at Halmstad University and teaching several courses related to artificial intelligence, machine learning and programming. Mohamed-Rafik Bouguelia is currently doing research related to predictive maintenance and anomaly detection in complex systems. He designs machine learning algorithms that process large amounts of sensors data streaming from various machines, in order to monitor them and detect imminent failures before they happen. These algorithms can interact with human experts, take their feedback into consideration, and automatically learn from the data what constitutes a normal behavior and what constitutes an abnormal behavior. These methods can be applied to a wide range of application domains, going from vehicles to trains to heat-pumps and district heating substations.

Image

Mahmoud Rahat
Artificiell Intelligens

Fil Dr i Artificiell Intelligens från National University, Iran
Postdoktor vid Högskolan i Halmstad, Sverige

Mahmoud började på Center for Applied Intelligent Systems Research (CAISR) 2019 som postdoktor. Innan han började på Högskolan i Halmstad var han forskare vid Northern Illinois University och har tidigare arbetat inom en mängd olika forskningsområden inom artificiell intelligens. Mahmouds forskningsintressen inkluderar Machine Learning, Deep Learning, prediktivt underhåll, naturlig språkbehandling, datorseende och robotik.

Image

Alexander Galozy 
Artificiell Intelligens

Dipl.-Ing (FH) i Datavetenskap, University of Applied Sciences Würzburg-Schweinfurt, Tyskland
M.Sc inom Embedded and Intelligent Systems, Högskolan i Halmstads, Sverige
Doktorand vid Högskolan i Halmstad, Sverige 

Alexander Galozy received his Dipl.-Ing (FH) in Computer Science from the University of Applied Sciences Wuerzburg-Schweinfurt and Master of Science in Embedded and Intelligent systems from Halmstad University in the years 2012 and 2018 respectively. He is currently pursuing a Ph.D in Information Technology at Halmstad University working in the field of biomedical informatics. His main research focus is the development of Machine Learning and Artificial Intelligence methods to predict and manage patient adherence to treatment.

Image

Slawomir Nowaczyk
Machine Learning

Fil Dr i Machine Learning från Lunds Tekniska Högskola, Sverige
Professor vid Center for Applied Intelligent Systems Research vid Högskolan i Halmstad, Sverige

Slawomir har under senaste 20 åren aktivt forskat på kunskapsrepresentation, datautvinning och självorganiserade system, inklusive oövervakad modellering. Han är styrelseledamot för The Swedish AI Society, forskningsledare för School of Information Technology vid Högskolan i Halmstad samt har Slawomir lett flera forskningsprojekt som är relaterade till samarbeten med näringsliv och vårdorganisationer.

Image

Johannes Cruz
Data Scientist

Johannes har i flera år arbetat med datafrågor och algoritmutveckling i arbeten med företag från många olika branscher såsom bank, finans, försäkring, detaljhandel, logistik, resor och kommun. Johannes har ett gediget intresse för hur och var datalösningar gör bästa nytta för alla inblandade.

Image

Jimmy Mogrip
Data Scientist

Jimmy har arbetat i över tio år med hjälp av AI och algoritmer, få bolag över hela Norden att förstå vilken styrka som ligger i deras data. Tidigare tjänster som Jimmy innehaft har bland annat varit som Head of Analytics på Zmarta Group, Head of Data Science på danska bolaget Geomatic. Speciellt intresse hos Jimmy är hur det mänskliga beteendet påverkas av teknik och algoritmer, och genom det intresset har han varit en flitigt förekommande talare, gäst i morgonsoffor och annat.

Image

Elke Rosiers
Mjuk Finansiering

M.Sc inom Supply Chain Design & Management, Chalmers Tekniska Högskola, Sverige
M.Sc inom Industriell Ekonomi, Chalmers Tekniska Högskola, Sverige
VD på Avanoa AB, Göteborg, Sverige

Elke has over 15 years of experience in identifying and securing financing opportunities in Europe and the rest of the world. She specializes in financing solutions for SMEs in Artificial Intelligence, health / life science, renewable energy and sustainability. She has long experience in EU funding; including project management, audit hedging, due diligence and business development; from both the public and private sectors. Elke has worked on nearly 40 different EU-funded projects. Prior to Avanoa AB, Elke was Portfolio Manager for European Projects at the research institute Chalmers Industrial Technology, where she was responsible for the organization's portfolio of EU-funded projects (> 300 m €).

A project sponsored by the European Regional Development Fund

AI.m is a collaborative project sponsored by the European Regional Development Fund, Region Halland, Halmstad Högskola and the city of Halmstad through HighFive. 

The main goal for AI.m is for small and medium-sized companies in Halland to increase their innovation capabilities and competitive edge through AI-based service development, which in turn will contribute to increased regional growth.

We will apply agile working with an approximate total of 20 participating companies over 3 cycles to learn, analyse, evaluate and implement AI-driven service innovation with the companies’ identified challenges as the starting point. The expected outcome of the project is an increased understanding by the participating companies of the possibilities of AI and how the technology can create competitive, as well as sustainability advantages within their own businesses as well as to identify a number of concrete AI-possibilities.

Long-term the project is expected to result in a permanent regional AI-hub supporting companies in working strategically with AI-driven service development. This, in turn, is expected to lead to an increased competitive edge and growth/new hires within the companies through new service innovations.
konkurrenskraft och  tillväxt/nyanställningar hos bolagen genom nya tjänsteinnovationer.

Image

Image

AI.m is the innovation arena HighFive and Halmstad University's new venture where people-centered AI is at the center and where Halland companies are offered a unique opportunity to increase their competitiveness.

Image

You who are a student make a difference in our projects and out with our participating companies - regardless of the focus of your education. Take the chance to test your skills and knowledge in real life!

Image

The latest from the AI ​​world. Here we collect interesting articles, reconnaissance and training in artificial intelligence and service innovation.

Image

Companies that have undergone our process tell us about how the experience was and what they got out of their participation.