The competence hub for AI-driven service innovation

aimhalland.se will function as a dissemination channel for competence development within AI-driven service innovation. Here you can read about current educations, exciting articles and future explorations. Here you should always find knowledge and inspiration - whether you are just curious, have just started or are already on your knowledge journey.

Get news and inspiration from AI.m directly to your mailbox -

Sign up for our newsletter

Image

Utbildningar och Kunskap

Högskolan i Halmstad


Image

MAISTR-program

The program "Data Analytics and Service Innovation based on Artificial Intelligence" (MAISTR) is aimed at professionals who want to receive advanced training in AI technology, especially machine learning and business and service innovation techniques with AI / ML. The program is at an advanced level and (after step 2) will contain courses corresponding to a total of 120 higher education credits (credits). The program has unique aspects by combining courses in both AI technology and service design courses with AI. It is not enough to understand the technology - AI must be connected to human-centered service design to create value and benefit. This means that not only technology companies, but also design agencies and the public sector are affected by this area.

Image

DAP – Digital Design and AI Podcasting

The traditional way of looking at education as a full-time occupation in a specific place for an extended period of time, is no longer compatible with the lifelong learning required for professionals in a knowledge society. In DAP, both new relevant content is explored as well as a flexible self-managed format where the pod platform forms the basis for learning.

Here you can gain knowledge about the merging of machine learning and human-centered design, which forms the basis even in AI.m.

Nu kan du även lyssna på vårt samtal från Halland Tech Meet via DAP.

Image

Kurspaketet DIGIBUS

Kurspaktetet DIGIBUS (Digitalisering av näringslivet i en globaliserad värld) är en spännande blandning av modern informationsteknologi och företagande. Kurserna handlar om AI, digital marknadsföring samt globalisering och avslutas med en kurs i business intelligens där kursdeltagarna lär sig att utnyttja dessa idéer i faktiska affärssammanhang. Kurserna startar under sommaren 2020 och är baserade på behov och önskemål från näringslivet. Satsningen stöttas av Kunskaps- och kompetensstiftelsen, KK-stiftelsen, i syfte att stärka svenskt näringsliv.
Kurserna är på avancerad nivå och ingår i Högskolans ordinarie utbud. Det innebär att de är poänggivande och utan kostnad för medborgare i EU, EES-länderna och Schweiz, samt för personer med permanent uppehållstillstånd i Sverige (mer information om detta finns på antagning.se). Kurserna är nätbaserade med en flexibel studietakt. Deltagarna kan välja att läsa hela kurspaketet, enstaka kurser eller enskilda moduler inom kurserna.

Externa plattformar för online kurser, utbildningar och kunskapsspridning

Image

Learning for Professionals

Syftet med Learning for Professionals är att bidra till den fortsatta utvecklingen av industrins kompetensutveckling genom kurser som riktar sig specifikt till branschfolk och genom att göra kursutbudet från universiteten lättare att hitta. Plattformen är utvecklad som en del av ett projekt med följande partners Linnéuniversitetet, Mälardalens högskola, Högskolan Väst, Örebro universitet, Teknikföretagen och Swedsoft. Projektet finansieras av Vinnova.

Image

AI Competence for Sweden

Kompetensutveckling blir allt viktigare för att ta sig fram i arbetslivet. Vårt mål är att säkerställa att företag och individer har den utbildning som krävs för att lyckas i den AI-drivna framtiden. Nedanstående kurser avser att täcka in de områden som medarbetare inom företag, intresseorganisationer och offentlig sektor  efterfrågar när det kommer till AI.  Kurserna som erbjuds kan vara olika långa, allt från enstaka dagar till flera veckor. 

Image

My AI (AI Sweden)

My AI är en plattform framtagen av AI Sweden, specifikt designad för alla som är verksamma inom eller nyfikna på AI. Genom My AI kan du snabbt och enkelt dela lösningar, utmaningar och insikter inom AI till andra i stor skala, men också kan du hitta kunskap och samarbetspartners för att lösa utmaningarna tillsammans. Idag har My AI 1000+ användare, 400+ olika former av resurser, 100+ registrerade organisationer och över 100+ ”Use Cases”. Målet med denna plattform är att accelerera användningen av AI i Sverige.


Image

AI.m is the innovation arena HighFive and Halmstad University's new venture where people-centered AI is at the center and where Halland companies are offered a unique opportunity to increase their competitiveness.

Image

The project includes cutting-edge expertise in AI, service design, innovation and business development - get to know the team here.

Image

You who are a student make a difference in our projects and out with our participating companies - regardless of the focus of your education. Take the chance to test your skills and knowledge in real life!

Image

Companies that have undergone our process tell us about how the experience was and what they got out of their participation.