The competence hub for AI-driven service innovation

aimhalland.se will function as a dissemination channel for competence development within AI-driven service innovation. Here you can read about current educations, exciting articles and future explorations. Here you should always find knowledge and inspiration - whether you are just curious, have just started or are already on your knowledge journey.

Get news and inspiration from AI.m directly to your mailbox -

Sign up for our newsletter

Image
 

Education and knowledge

 
Image

Kurspaketet RELIFE (Distansbaserad digitaliseringsutbildning för att stötta personer som drabbats av covid-19-effekter) består av de fem kurserna som listas nedan. Kurserna startar under sommaren 2020 och är baserade på behov och önskemål från näringslivet. Satsningen stöttas av Kunskaps- och kompetensstiftelsen, KK-stiftelsen, i syfte att stärka svenskt näringsliv.

Kurserna är på avancerad nivå och ingår i Högskolans ordinarie utbud. Det innebär att de är poänggivande och utan kostnad för medborgare i EU, EES-länderna och Schweiz, samt för personer med permanent uppehållstillstånd i Sverige (mer information om detta finns på antagning.se). Kurserna är nätbaserade med en flexibel studietakt. Deltagarna kan välja att läsa hela kurspaketet, enstaka kurser eller enskilda moduler inom kurserna.

Image
Kurspaktetet DIGIBUS (Digitalisering av näringslivet i en globaliserad värld) är en spännande blandning av modern informationsteknologi och företagande. Kurserna handlar om AI, digital marknadsföring samt globalisering och avslutas med en kurs i business intelligens där kursdeltagarna lär sig att utnyttja dessa idéer i faktiska affärssammanhang. Kurserna startar under sommaren 2020 och är baserade på behov och önskemål från näringslivet. Satsningen stöttas av Kunskaps- och kompetensstiftelsen, KK-stiftelsen, i syfte att stärka svenskt näringsliv.
Kurserna är på avancerad nivå och ingår i Högskolans ordinarie utbud. Det innebär att de är poänggivande och utan kostnad för medborgare i EU, EES-länderna och Schweiz, samt för personer med permanent uppehållstillstånd i Sverige (mer information om detta finns på antagning.se). Kurserna är nätbaserade med en flexibel studietakt. Deltagarna kan välja att läsa hela kurspaketet, enstaka kurser eller enskilda moduler inom kurserna.
Image

The program "Data Analytics and Service Innovation based on Artificial Intelligence" (MAISTR) is aimed at professionals who want to receive advanced training in AI technology, especially machine learning and business and service innovation techniques with AI / ML. The program is at an advanced level and (after step 2) will contain courses corresponding to a total of 120 higher education credits (credits). The program has unique aspects by combining courses in both AI technology and service design courses with AI. It is not enough to understand the technology - AI must be connected to human-centered service design to create value and benefit. This means that not only technology companies, but also design agencies and the public sector are affected by this area.

Image

The traditional way of looking at education as a full-time occupation in a specific place for an extended period of time, is no longer compatible with the lifelong learning required for professionals in a knowledge society. In DAP, both new relevant content is explored as well as a flexible self-managed format where the pod platform forms the basis for learning.

Here you can gain knowledge about the merging of machine learning and human-centered design, which forms the basis even in AI.m.

Nu kan du även lyssna på vårt samtal från Halland Tech Meet via DAP.

Image

Elements of AI is a free online course that describes the basics of AI. The course is aimed at anyone who wants to know what AI is, what you can do (or not do) with AI and how AI affects our lives. You do not need to be familiar with math or programming. The training combines theory with practical examples and can be done at your own pace. It takes about 15-30 hours to reach the finish.

Image

Den 13 maj 2020 anordnades Halland Tech Meet, ett digitalt evenemang som samlar företagsledare och organisationer i Halland som hittat nya sätt att agera i den rådande situationen.

Över 200 personer anmälde sitt deltagande till det digitala arrangemanget. I samtalen medverkade bland andra r360:s styrelseordförande Ludvig Granberg, Lisa Gramnäs från Gramtec Development. Pontus Wärnestål, universitetslektor vid akademin för informationsteknik på Högskolan i Halmstad och Malin Kjällström från Connect Väst/Gothenburg Tech Week.

Se hela eventet i efterhand och deltagarnas frågor och inspel om AI  här.

Dessutom finns hela samtalet i poddformat här


Image

AI.m is the innovation arena HighFive and Halmstad University's new venture where people-centered AI is at the center and where Halland companies are offered a unique opportunity to increase their competitiveness.

Image

The project includes cutting-edge expertise in AI, service design, innovation and business development - get to know the team here.

Image

You who are a student make a difference in our projects and out with our participating companies - regardless of the focus of your education. Take the chance to test your skills and knowledge in real life!

Image

Participating companies

Companies that have undergone our process tell us about how the experience was and what they got out of their participation.