Kompetenshuben för AI-driven tjänsteinnovation

aimhalland.se ska fungera som en spridningskanal för kompetensutveckling inom AI-driven tjänsteinnovation. Här kan du läsa om aktuella utbildningar, spännande artiklar och framtidsspaningar. Här ska du alltid hitta kunskap och inspiration – oavsett om du bara är nyfiken, precis har börjat eller redan är på din kunskapsresa.

Få nyheter och inspiration från AI.m direkt till din mailbox –

anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Image

Utbildningar och Kunskap

Högskolan i Halmstad


Image

MAISTR-programmet

Programmet ”Data Analytics och Service Innovation based on  Artificial Intelligence” (MAISTR) riktar sig till yrkesverksamma som vill få fortbildning inom AI-teknik, speciellt maskininlärning och tekniker för affärs- och tjänsteinnovation med AI / ML. Programmet är på avancerad nivå och kommer (efter steg 2) att innehålla kurser som motsvarar totalt 120 högskolepoäng (hp). Programmet har unika aspekter genom att kombinera kurser i både AI-teknik och kurser i servicedesign med AI. Det räcker inte för att förstå tekniken – AI måste kopplas till människocentrerad servicedesign för att skapa värde och nytta. Detta innebär att inte bara teknikföretag, utan också designbyråer och den offentliga sektorn påverkas av detta område.

Image

DAP – Digital Design and AI Podcasting

Det traditionella sättet att se på utbildning som en heltidssysselsättning på en bestämd plats under längre tid, är inte längre kompatibelt med det livslånga lärande som krävs för yrkesverksamma i ett kunskapssamhälle. I DAP undersöker man både nytt relevant innehåll liksom ett flexibelt självstyrt format där pod-plattformen utgör grunden för lärandet.

Här kan du få kunskap om sammanslagningen av maskininlärning och människocentrerad design, det som utgör grunden även i AI.m.

Nu kan du även lyssna på vårt samtal från Halland Tech Meet via DAP.

Image

Kurspaketet DIGIBUS

Kurspaktetet DIGIBUS (Digitalisering av näringslivet i en globaliserad värld) är en spännande blandning av modern informationsteknologi och företagande. Kurserna handlar om AI, digital marknadsföring samt globalisering och avslutas med en kurs i business intelligens där kursdeltagarna lär sig att utnyttja dessa idéer i faktiska affärssammanhang. Kurserna startar under sommaren 2020 och är baserade på behov och önskemål från näringslivet. Satsningen stöttas av Kunskaps- och kompetensstiftelsen, KK-stiftelsen, i syfte att stärka svenskt näringsliv.
Kurserna är på avancerad nivå och ingår i Högskolans ordinarie utbud. Det innebär att de är poänggivande och utan kostnad för medborgare i EU, EES-länderna och Schweiz, samt för personer med permanent uppehållstillstånd i Sverige (mer information om detta finns på antagning.se). Kurserna är nätbaserade med en flexibel studietakt. Deltagarna kan välja att läsa hela kurspaketet, enstaka kurser eller enskilda moduler inom kurserna.

Externa plattformar för online kurser, utbildningar och kunskapsspridning

Image

Learning for Professionals

Syftet med Learning for Professionals är att bidra till den fortsatta utvecklingen av industrins kompetensutveckling genom kurser som riktar sig specifikt till branschfolk och genom att göra kursutbudet från universiteten lättare att hitta. Plattformen är utvecklad som en del av ett projekt med följande partners Linnéuniversitetet, Mälardalens högskola, Högskolan Väst, Örebro universitet, Teknikföretagen och Swedsoft. Projektet finansieras av Vinnova.

Image

AI Competence for Sweden

Kompetensutveckling blir allt viktigare för att ta sig fram i arbetslivet. Vårt mål är att säkerställa att företag och individer har den utbildning som krävs för att lyckas i den AI-drivna framtiden. Nedanstående kurser avser att täcka in de områden som medarbetare inom företag, intresseorganisationer och offentlig sektor  efterfrågar när det kommer till AI.  Kurserna som erbjuds kan vara olika långa, allt från enstaka dagar till flera veckor. 

Image

My AI (AI Sweden)

My AI är en plattform framtagen av AI Sweden, specifikt designad för alla som är verksamma inom eller nyfikna på AI. Genom My AI kan du snabbt och enkelt dela lösningar, utmaningar och insikter inom AI till andra i stor skala, men också kan du hitta kunskap och samarbetspartners för att lösa utmaningarna tillsammans. Idag har My AI 1000+ användare, 400+ olika former av resurser, 100+ registrerade organisationer och över 100+ “Use Cases”. Målet med denna plattform är att accelerera användningen av AI i Sverige.


Image

AI.m är innovationsarenan HighFive och Högskolan i Halmstads nya satsning där människocentrerad AI står i centrum och där halländska företag erbjuds en unik möjlighet att öka sin konkurrenskraft.

Image

I projektet finns spetskompetens inom AI, tjänstedesign, innovation och affärsutveckling – lär känna teamet här.

Image

Du som är student gör skillnad i våra projekt och ute hos våra deltagarföretag – oavsett inriktning på din utbildning. Ta chansen att testa dina färdigheter och kunskap i verkligheten!

Image

Företag som genomgått vår process berättar om hur upplevelsen var och vad de fick ut av sin medverkan.