Kompetenshuben för AI-driven tjänsteinnovation

aimhalland.se ska fungera som en spridningskanal för kompetensutveckling inom AI-driven tjänsteinnovation. Här kan du läsa om aktuella utbildningar, spännande artiklar och framtidsspaningar. Här ska du alltid hitta kunskap och inspiration – oavsett om du bara är nyfiken, precis har börjat eller redan är på din kunskapsresa.

Få nyheter och inspiration från AI.m direkt till din mailbox –

anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Image
 

Utbildningar och kunskap

 
Image

Kurspaketet RELIFE (Distansbaserad digitaliseringsutbildning för att stötta personer som drabbats av covid-19-effekter) består av de fem kurserna som listas nedan. Kurserna startar under sommaren 2020 och är baserade på behov och önskemål från näringslivet. Satsningen stöttas av Kunskaps- och kompetensstiftelsen, KK-stiftelsen, i syfte att stärka svenskt näringsliv.

Kurserna är på avancerad nivå och ingår i Högskolans ordinarie utbud. Det innebär att de är poänggivande och utan kostnad för medborgare i EU, EES-länderna och Schweiz, samt för personer med permanent uppehållstillstånd i Sverige (mer information om detta finns på antagning.se). Kurserna är nätbaserade med en flexibel studietakt. Deltagarna kan välja att läsa hela kurspaketet, enstaka kurser eller enskilda moduler inom kurserna.

Image
Kurspaktetet DIGIBUS (Digitalisering av näringslivet i en globaliserad värld) är en spännande blandning av modern informationsteknologi och företagande. Kurserna handlar om AI, digital marknadsföring samt globalisering och avslutas med en kurs i business intelligens där kursdeltagarna lär sig att utnyttja dessa idéer i faktiska affärssammanhang. Kurserna startar under sommaren 2020 och är baserade på behov och önskemål från näringslivet. Satsningen stöttas av Kunskaps- och kompetensstiftelsen, KK-stiftelsen, i syfte att stärka svenskt näringsliv.
Kurserna är på avancerad nivå och ingår i Högskolans ordinarie utbud. Det innebär att de är poänggivande och utan kostnad för medborgare i EU, EES-länderna och Schweiz, samt för personer med permanent uppehållstillstånd i Sverige (mer information om detta finns på antagning.se). Kurserna är nätbaserade med en flexibel studietakt. Deltagarna kan välja att läsa hela kurspaketet, enstaka kurser eller enskilda moduler inom kurserna.
Image

Programmet ”Data Analytics och Service Innovation based on  Artificial Intelligence” (MAISTR) riktar sig till yrkesverksamma som vill få fortbildning inom AI-teknik, speciellt maskininlärning och tekniker för affärs- och tjänsteinnovation med AI / ML. Programmet är på avancerad nivå och kommer (efter steg 2) att innehålla kurser som motsvarar totalt 120 högskolepoäng (hp). Programmet har unika aspekter genom att kombinera kurser i både AI-teknik och kurser i servicedesign med AI. Det räcker inte för att förstå tekniken – AI måste kopplas till människocentrerad servicedesign för att skapa värde och nytta. Detta innebär att inte bara teknikföretag, utan också designbyråer och den offentliga sektorn påverkas av detta område.

Image

Det traditionella sättet att se på utbildning som en heltidssysselsättning på en bestämd plats under längre tid, är inte längre kompatibelt med det livslånga lärande som krävs för yrkesverksamma i ett kunskapssamhälle. I DAP undersöker man både nytt relevant innehåll liksom ett flexibelt självstyrt format där pod-plattformen utgör grunden för lärandet.

Här kan du få kunskap om sammanslagningen av maskininlärning och människocentrerad design, det som utgör grunden även i AI.m.

Nu kan du även lyssna på vårt samtal från Halland Tech Meet via DAP.

Image

Elements of AI är en kostnadsfri onlinekurs som beskriver grunderna i AI. Kursen riktar sig till alla som vill veta vad AI är, vad man kan göra (eller inte göra) med AI och hur AI påverkar våra liv. Du behöver inte vara insatt i matematik eller programmering. Utbildningen kombinerar teori med praktiska exempel och kan göras i egen takt. Det tar ca 15-30 timmar att komma i mål.

Image

Den 13 maj 2020 anordnades Halland Tech Meet, ett digitalt evenemang som samlar företagsledare och organisationer i Halland som hittat nya sätt att agera i den rådande situationen.

Över 200 personer anmälde sitt deltagande till det digitala arrangemanget. I samtalen medverkade bland andra r360:s styrelseordförande Ludvig Granberg, Lisa Gramnäs från Gramtec Development. Pontus Wärnestål, universitetslektor vid akademin för informationsteknik på Högskolan i Halmstad och Malin Kjällström från Connect Väst/Gothenburg Tech Week.

Se hela eventet i efterhand och deltagarnas frågor och inspel om AI  här.

Dessutom finns hela samtalet i poddformat här


Image

AI.m är innovationsarenan HighFive och Högskolan i Halmstads nya satsning där människocentrerad AI står i centrum och där halländska företag erbjuds en unik möjlighet att öka sin konkurrenskraft.

Image

I projektet finns spetskompetens inom AI, tjänstedesign, innovation och affärsutveckling – lär känna teamet här.

Image

Du som är student gör skillnad i våra projekt och ute hos våra deltagarföretag – oavsett inriktning på din utbildning. Ta chansen att testa dina färdigheter och kunskap i verkligheten!

Image

Deltagande företag

Företag som genomgått vår process berättar om hur upplevelsen var och vad de fick ut av sin medverkan.